NOS.org.rs

Oznake

Pretražite

Učlanjenje

Zahvaljujemo se na interesovanju za učlanjenje u našu organizaciju.

Pročitajte šta članstvo uključuje.

Ispunjavanjem i dostavljanjem pristupnog obrasca Vi činite prvi korak ka članstvu u Naturističkoj organizaciji Srbije.

Zahvaljujemo se na interesovanju za učlanjenje u našu organizaciju.

Ispunjavanjem i dostavljanjem pristupnog obrasca Vi činite prvi korak ka članstvu u Naturističkoj organizaciji Srbije.

Pre popunjavanja pristupnice, molimo Vas da pročitate Statut NOS-a i Disciplinski pravilnik.

Izjava o zaštiti privatnosti

Naturistička organizacija Srbije (u daljem tekstu "NOS") garantuje maksimalnu zaštitu privatnosti u pogledu informacija koje su dostavljene putem prijave za učlanjenje. Podaci koji su sadržaj prijave za učlanjenje neće biti javno objavljeni niti dostupni trećim pravnim i fizičkim licima bez autorizovane dozvole podnosioca prijave. Izuzetak su jedino državni organi bezbednosti koji u cilju sprovođenja potencijalne istrage imaju pravo da zahtevaju uvid u gore navedene podatke, a gde je, u skladu sa važećim zakonima, NOS obavezan da takve zahteve prihvati i realizuje. Međutim, NOS ne može da preuzme odgovornost za otkrivanje podataka iz prijave za učlanjenje nastalog ukoliko podnosilac prijave koristi piratski softver, poseduje pristupni terminalni uređaj (računar, mobilni telefon i sl.) i/ili aplikacije zaražene virusima, kao i usled neodgovornog rada distributivnih službi, web hosting kompanije, internet provajdera i telekomunikacionih operatera. NOS takođe ne može da preuzme odgovornost za otkrivanje gore navedenih podataka nastalog usled krađe pristupnih terminalnih uređaja ili jedinica za skladištenje informacija u kojima su ovi podaci pohranjeni, kao i neodgovornog rukovanja podnosioca prijave sa dodeljenim mu lozinkama od strane naše organizacije ili drugih pravnih i fizičkih lica (lozinke za elektronsku poštu, internet pristup, razne društvene mreže i sl.). NOS isto tako ne može da preuzme odgovornost za otkrivanje podataka iz prijave za učlanjenje nastalog ukoliko podnosilac prijave sam dobrovoljno iste otkrije trećim pravnim i fizičkim licima.

Nepotune prijave u kojima je izostavljen neki obavezni detalj neće biti razmatrane.

Davanje neistinitih podataka, lažno predstavljanje i krađa identiteta povlače zakonske posledice, te NOS zadržava svoje pravo i obavezu da iste prijavi nadležnim organima.

Prijava

Dostavite nam popunjenu prijavu i jednu fotografiju u papirnom obliku na sledeći način:

  1. preuzmite ovde prijavu;
  2. popunite preuzetu prijavu koristeći odgovarajuću aplikaciju za to i zatim je odštampajte; možete i da odštampate praznu prijavu i onda je popunite ručno ili pisaćom mašinom jasno ispisanim štampanim slovima;
  3. pošaljite nam tako popunjenu prijavu zajedno sa fotografijom u elektronskm ili papirnom obliku na e-mail adresu office@nos.org.rs ili na adresu: Naturistička organizacija Srbij, Imotska , 11040 Beograd PAK: 166166

 

Napomena o formatu i sadržaju fotografije

Neophodno je da fotografija nije starija od šest meseci i da bude dimenzija 35x35mm ("en face", na jednobojnoj sivoj pozadini). Ukoliko je fotografija u elektronskom formatu, dodatni uslov je da veličina iste ne prelazi 50kB.

 

Važna napomena:

Prijava za članstvo u Naturističkoj organizaciji Srbije za maloletno lice biće razmatrana samo ako je pored ove prijave istovremeno dostavljena i prijava jednog njegovog odgovornog roditelja/staraoca ili je taj roditelj/staralac već član naše organizacije.

Kada dostavite popunjenu prijavu za članstvo u našoj organizaciji, ista će u najkraćem roku biti razmotrena od strane nadležnih organa Naturističke organizacije Srbije. Ukoliko Vaša prijava bude prihvaćena, dobićete neophodne podatke o načinu uplate godišnje članarine.

Godišnja članarina u Naturističkoj organizaciji Srbije koja uključuje i članstvo u INF-FNI iznosi 20 evra za pojedince i 30 evra za porodice i plaća se u dinarskoj protivvrednosti uplatom na račun naše organizacije.

Po dobijanju informacija o prihvatanju prijave i načinu uplate godišnje članarine lice koje je ovu prijavu podnelo dužno je da na osnovu dobijenih instrukcija izvrši uplatu punog iznosa članarine u roku od deset radnih dana od dana dobijanja ovih informacija. Ukoliko ova članarina ne bude uplaćena u navedenom roku, smatraće se da to lice nije ni podnelo prijavu za učlanjenje u našu organizaciju.

Top