Bazen u Perli

Bazeni, saune, SPA - Naturističko zimovanje 2017

Oznake bazen sauna spa naturizam nudizam zimovanje 2017


Bilo je ove godine leto - dugo i sparno, a nas stalno zovu i pitaju kad ćemo svi na bazen? I zato, NA VAŠ ZAHTEV


MANIFESTACIJA NATURISTIČKO ZIMO

Bilo je ove godine leto - dugo i sparno, a nas stalno zovu i pitaju kad ćemo svi na bazen? I zato, NA VAŠ ZAHTEV MANIFESTACIJA NATURISTIČKO ZIMOVANjE 2017 POČINjE!

Poštovani članovi Naturističke organizacije Srbije, naturistički prijatelji, pozivamo Vas da uzmete učešće u novoj, jedinstvenoj Manifestaciji pod nazivom Naturističko zimovanje 2017.

Prošlo je već više od devet godina od naših prvih druženja na bazenima u Obrenovcu. Vi nas niste zaboravili i svih ovih godina uporno nas podsećate na te predivne trenutke. To ste i dokazali Vašim učešćem na manifestacijama "Bazen naturista 2015.", "Bazen naturista 2016." i "Bazen naturista 2017." koje su proteklih godina izazvale veliko interesovanje i nepodeljene simpatije.

Konačno, evo ponovo prilike da se opet družimo i relaksiramo u prijatnom ambijentu Starog DIF-a i SPA centra Perla koristeći bazen, saune i teretanu onako kako to mi radimo - zdravo i ekološki, bez i jedne krpice na sebi! Dvanaest unapred ugovorenih i rezervisanih termina do kraja godine!

NATURISTIČKO ZIMOVANjE2017

POŠTOVANI ČLANOVI NATURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE, ČLANOVI INF-FNI, NATURISTI SRBIJE I SVI ZAINTERESOVANI,

posle većeg broja zahteva i raspitivanja, kao i naših višestrukih napora svih ovih godina da Vam izađemo u susret, uz veliko razumevanje rukovodstva Gradskog centra za fizičku kulturuu Beogradu (poznatijeg kao Stari DIF) i vlasnika SPA centra Estetik studio Perla u Pančevu, zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da Vam možemo ponuditi učešće na jedinstvenoj Manifestaciji pod nazivom „Naturističko zimovanje 2017“.

Ova manifestacija podrazumeva aktivnosti u vidu rekreativnog plivanja na bazenu uz upotrebu sauna u objektu Gradskog centra za fizičku kulturu (Stari DIF)u srcu Beograda u Deligradskoj ulici, kao i relaksaciju u sauni, bazenu sa slanom vodom i trim kabinetu SPA centra pod nazivom Estetik studio Perla u Pančevu.

Na raspolaganju su nam sportske svlačionice koje se zaključavaju, veliki bazen dimenzija 25 х 6.5 metara prosečne dubine 1.6 metara, dve suve i jedna vlažna sauna u neposrednoj blizini bazena, kao i hidro kompleks sa tuševima i toaletima..

Tu su i prostorije i instalacije za sušenje kose, a na spratu se nalazi prijatan kafić sa prigodnim menijem.

Prosečna temperatura bazena je 26oC, a za posebne programe povećava se i do 29 oC.

Prilikom korišćenja bazena primenjuju se posebne mere i pravila:

 • pre ulaska u bazen obavezno je tuširanje;
 • nije dozvoljeno skakanje sa ivice bazena;
 • zabranjeno je korišćenje malog bazena.

SPA centar Estetik studio Perla u Pančevu je još jedno prijatno mesto gde ove godine naturisti mogu da uživaju u predivnoj atmosferi tokom hladnih jesenjih i zimskih dana koji nam polako ali sigurno stižu. Hidro blok ovog SPA centra nudi posetiocima svlačionice, bazen sa slanom vodom, hidro masažere, tuševe.

Postoji muzički plejer, kao ičajna kuhinja.

Takođe je na raspolaganju i trim kabinet sa spravama za vežbanje, a tu je i sto za masažu.

Termini za naturiste u Gradskom centru za fizičku kulturu (Stari DIF) traju od 20:00do21:00, a održavaju se sledećim danima:

7/10/2017, 21/10/2017, 4/11/2017, 18/11/2017, 2/12/2017 i 16/12/2017

Termini za naturiste u SPA centru Estetik studio Perla traju od 16:00do18:00, a održavaju se sledećim danima:

15/10/2017, 29/10/2017, 12/11/2017, 26/11/2017, 10/12/2017 i 24/12/2017

Obaveza učesnika Manifestacije je da dođu na lokaciju 30 min. pre početka termina.

Efektivno vreme korišćenja navedenih kapaciteta Gradskog centra za fizičku kulturu (Stari DIF) u jednom terminu je jedan sat (od 20:00 do 21:00), a učesnici imaju dodatnh 30 min. da se pripreme za napuštanje objekta.

Efektivno vreme korišćenja navedenih kapaciteta SPA centra Estetik studija Perla u jednom terminu je dva sata (od 16:00 do 18:00), a učesnici imaju dodatnh 30 min. da se pripreme za napuštanje objekta.

PRIJAVLjIVANjEZA UČEŠĆE NA BILO KOJEM TERMINU OVE MANIFESTACIJE JE OBAVEZNO ZBOG OGRANIČENOG BROJA UČESNIKA USLOVLjENOG RASPOLOŽIVIM KAPACITETIMA.

PRIJAVLjIVANjE UČESNIKA MANIFESTACIJE ZA ODREĐENI TERMIN MOGUĆE JE NAJKASNIJE DO 24 ČASA PRE ODRŽAVANjA ISTOG.

Ukoliko bilo koji potencijalni učesnik bez prethodne prijave dođe na termin Manifestacije rizikuje da ne bude u mogućnosti da učestvuje na aktivnostima ukoliko je maksimalni broj učesnika, prethodno uredno prijavljenih, došao na taj termin.

Uslov za prisustvovanje bilo kojem terminu Manifestacije „Naturističko zimovanje 2017“ je uplata kotizacije za učešće u aktivnostima.

NA SVIM AKTIVNOSTIMA U GORE NAVEDENIM TERMINIMA MOŽE SE PRISUSTVOVATI ISKLjUČIVO BEZ ODEĆE!

Uplate pomenute kotizacije za učešće u aktivnostima moguće je realizovati u vidu pretplate ili za svaki pojedinačni termin posebno, a vrše se na lokaciji održavanja termina neposredno pre početka efektivnog trajanja termina.

Učesnik koji se pretplatio na određeni broj termina može da prisustvuje bilo kojem terminu dok ne premaši broj istih iz uplaćene pretplate uz blagovremenu prijavu za svaki termin na kojem ima nameru da učestvuje zbog ograničenih kapaciteta objekata u kojima se održavaju aktivnosti.

Iznos kotizacije za učešće na ovim aktivnostima za bilo koji gore navedeni pojedinačni termin iznosi:

 •  za članove NOS (saplaćenom članarinom za tekuću godinu): 490 din.
 •  za članove INF-FNI (sa važećom markicom za tekuću godinu): 490 din.
 •  zasve ostaleučesnike: 650 din.

 

Iznos kotizacije u pretplati za učešće na ovim aktivnostima za bilo koja gore navedena tri termina iznosi:

 • za članove NOS (saplaćenom članarinom za tekuću godinu): 1400 din.
 • za članove INF-FNI (sa važećom markicom za tekuću godinu): 1400 din.
 • zasve ostaleučesnike: 1900 din.

 

Iznos kotizacije u pretplati za učešće na ovim aktivnostima za bilo kojih gore navedenih šest termina iznosi:

 •  za članove NOS (saplaćenom članarinom za tekuću godinu): 2700 din.
 •  za članove INF-FNI (sa važećom markicom za tekuću godinu): 2700 din.
 •  zasve ostaleučesnike: 3700 din.

 

Iznos kotizacije u pretplati za učešće na ovim aktivnostima za bilo kojih gore navedenih devet termina iznosi:

 •  - za članove NOS (saplaćenom članarinom za tekuću godinu): 3900 din.
 •  - za članove INF-FNI (sa važećom markicom za tekuću godinu): 3900 din.
 •  - zasve ostaleučesnike: 4900 din.

 

Iznos kotizacije u pretplati za učešće na ovim aktivnostima za svih gore navedenih dvanaest termina iznosi:

 •  - za članove NOS (saplaćenom članarinom za tekuću godinu): 4700 din.
 •  - za članove INF-FNI (sa važećom markicom za tekuću godinu): 4700 din.
 •  - zasve ostaleučesnike: 5700 din.

 

Sve uplate se vrše na lokaciji održavanja termina neposredno pre početka istog.

 Učesnik koji se pretplatio na odgovarajući broj termina, a nije bio u mogućnosti da prisustvuje određenom broju istih, može da bude obeštećen na sledeći način:

 1. Iznos sredstava uplaćenih za termine na kojima nije bio priznaju se kao deo iznosa za uplatu članarine u Naturističkoj organizaciji Srbije za 2018. pod uslovom da eventualnu razliku do punog iznosa članarine uplati najkasnije do kraja januara 2018.
 2. Učesnik dobija mogućnost besplatnog učešća na određenom broju termina, a koji odgovara broju prethodno neiskoričćenih termina, na manifestaciji istog tipa u 2018.
 3. Refundiranje sredstava za neiskorišćeni broj termina umanjen za iznos od 20% zbog manipulativnih troškova.

 

~~~~~~~~~

Pravila ponašanja

 

P o š t o v a n i (a),

od nas ovde se očekuje da poznajemo pravila lepog ponašanja na bazenima, kao i naturističkim/nudističkim plažama i skupovima u skladu sa opšte poznatim bontonom i zdravim i ekološkim principima.

Ipak, mišljenja smo da bi trebalo da sve nas podsetimo na nekoliko najvažnijih principa koji su opšte prihvaćeni širom sveta u naturističkim/nudističkim društvima:

 • Ulaz na bazen i saunu dozvoljen je isključivo bez odeće, osim službenim licima i dežurnim radnicima ovog sportskog centra;
 • prilikom korišćenja bazena u okviru hidro kompleksa Gradskog centra za fizičku kulturu (Stari DIF) obavezno je da svako nosi kapicu za plivanje ili tuširanje, kako bismo izbegli eventualne kvarove sistema za prečšćavanje vode zbog gomilanja dlaka kose u istim;
 • maloletnim licima ulaz i boravak na manifestaciji dozvoljen je samo uz pratnju punoletne osobe – pratioc maloletnog lica preuzima punu odgovornost za isto, što potvrđuje potpisom izjave na licu mesta pre ulaska u objekat;
 • budimo učtivi i tolerantni jedni prema drugima – pokažimo zašto naš pokret ima budućnost i ne dajmo povoda zlim jezicima da nas predstavljaju u lošem svetlu kada mi to svakako ne zaslužujemo;
 • fotografisanje i snimanje nije poželjno u cilju zaštite privatnosti svake ovde prisutne osobe, ukoliko od nekog ne dobijete dozvolu da ga fotografišete ili snimite. Obavezno bi trebalo tražiti i dozvolu za eventualno objavljivanje takvih snimaka i fotografija u sredstvima javnog informisanja, na internetu i sl. Naravno, sve ovo ne važi ukoliko su objekti Vašeg snimanja i fotografisanja samo Vi i članovi Vaše porodice;
 • čuvajmo prostor oko nas čistim – isti, kao i vodu u bazenu, delimo sa drugima iz naše grupe, ali i sa ostalim korisnicima objekta. Pokažimo da smo ekološki svesni i da zato naš pokret ima lepu perspektivu.

~~~~~~~~~

Prijava za učešće na manifestaciji Naturističko zimovanje 2017

Nosilac prijave:

Ime i prezime *

 

 DA / NE (zaokružiti)

Evidentirani učesnik *

Termin prvog dolaska

Broj lične karte **1

 

Lična karta je izdata od strane ** 1

 

Broj pasoša **2

Broj INF-FNI markice

Telefon **3

Mail **4

 

Zemlja *

Adresa

Ostale napomene:

 

 

 

Ostali učesnici (maloletna lica) iz Vaše porodice/grupe:

 

Ime i prezime *

 

Datum rođenja *

Broj INF-FNI markice

Napomena

Ime i prezime *

 

Datum rođenja *

Broj INF-FNI markice

Napomena

Ime i prezime *

 

Datum rođenja *

Broj INF-FNI markice

Napomena

Ime i prezime *

 

Datum rođenja *

Broj INF-FNI markice

Napomena

Ime i prezime *

 

Datum rođenja *

Broj INF-FNI markice

Napomena

 

Dole potpisani Nosilac prijave izjavljuje pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću da su podaci navedeni u ovoj prijavi istiniti i tačni

____________________________________

 

N a p o m e n a 1: Rubrike obeležene sa “ * ” moraju obavezno da budu popunjene ili će se smatrati da prijava nije kompletna.

N a p o m e n a 2: Učesnik manifestacije koji je već bio na nekom terminu ne mora da popunjava ostale rubrike ukoliko nema nekih izmena u adresnim ili ličnim podacima.

N a p o m e n a 3: znak “ **1 “ znači da je obavezno da se popune obe rubrike sa ovom oznakom ili rubrika sa oznakom “ **2 “ da bi prijava uopšte bila razmatrana.

N a p o m e n a 4: Takođe je obavezno da se popuni ili rubrika sa oznakom “ **3 “ ili rubrika sa oznakom “ **4 “ (ili obe) kako bi organizatori mogli da ostvare kontakt sa potencijalnim učesnikom manifestacije.

N a p o m e n a 5: Ispravno i čitko popunjenu prijavu potrebno je poslati na e-mail naturistickaorganizacijasrbije@gmail.com sa napomenom “za Naturističko zimovanje 2017”.

N a p o m e n a 6: Ukoliko Vaša prijava bude prihvaćena, Naturistička organizacija Srbije poslaće Vam putem elektronske pošte potvrdu o tome, kao i informaciju o visini potrebne uplate za kotizaciju za učešće na ovoj aktivnosti.

 ~~~~~~~~~

Izjava o zaštiti privatnosti

Naturistička organizacija Srbije (u daljem tekstu "NOS") garantuje maksimalnu zaštitu privatnosti u pogledu informacija koje su dostavljene putem prijave za učešće na manifestaciji. Podaci koji su sadržaj ove prijave neće biti javno objavljeni niti dostupni trećim pravnim i fizičkim licima bez autorizovane dozvole podnosioca prijave. Izuzetak su jedino državni organi bezbednosti koji u cilju sprovođenja potencijalne istrage imaju pravo da zahtevaju uvid u gore navedene podatke, a gde je, u skladu sa važećim zakonima, NOS obavezan da takve zahteve prihvati i realizuje

Međutim, NOS ne može da preuzme odgovornost za otkrivanje podataka iz prijave za manifestaciju nastalog ukoliko podnosilac prijave koristi piratski softver, poseduje pristupni terminalni uređaj (računar, mobilni telefon i sl.) i/ili aplikacije zaražene virusima, kao i usled neodgovornog rada distributivnih službi, web hosting kompanije, internet provajdera i telekomunikacionih operatera

NOS takođe ne može da preuzme odgovornost za otkrivanje gore navedenih podataka nastalog usled krađe pristupnih terminalnih uređaja ili jedinica za skladištenje informacija u kojima su ovi podaci pohranjeni, kao i neodgovornog rukovanja podnosioca prijave sa dodeljenim mu lozinkama od strane naše organizacije ili drugih pravnih i fizičkih lica (lozinke za elektronsku poštu, internet pristup, razne društvene mreže i sl.)

NOS isto tako ne može da preuzme odgovornost za otkrivanje podataka iz prijave za učešće na manifestaciji nastalog ukoliko podnosilac prijave sam dobrovoljno iste otkrije trećim pravnim i fizičkim licima.

Nepotune prijave u kojima je izostavljen neki obavezni detalj neće biti razmatrane.

Davanje neistinitih podataka, lažno predstavljanje i krađa identiteta povlače zakonske posledice, te NOS zadržava svoje pravo i obavezu da iste prijavi nadležnim organima.

Galerija

Srodni tekstovi

17.05.2024.

Zatvaramo zimsku sezonu 2023/24 u City Code Spa u Zemunu

Dragi verni članovi i prijatelji, Redovni naturistički spa termini, sredom i subotom, nakon još jedne uspešne sezone, idu na zasluženu letnju…

Pročitaj više

30.04.2024.

Raspored termina za vreme prvomajskih i uskršnjih praznika

Obaveštavamo sve posetioce naturističkih spa termina sredom i subotom u centru City Code Spa u Zemunu da će se termini  u sredu 1. maja i u…

Pročitaj više

16.03.2024.

Nove cene spa termina sredom i subotom u City Code Spa od 23. marta

Obaveštavamo sve posetioce naturističkih spa termina sredom i subotom u centru City Code Spa u Zemunu da je centar usled porasta troškova…

Pročitaj više

04.03.2024.

Čestitamo 8. mart svim ženama uz besplatan ulaz na spa termin 9. marta

Naturistička organizacija Srbije svim ženama čestita praznik Dan žena. Tim povodom svim ženama poklanjamo besplatan ulaz na naturistički spa…

Pročitaj više

Poslednji tekstovi

Zatvaramo zimsku sezonu 2023/24 u City Code Spa u Zemunu Novosti

17.05.2024.

Zatvaramo zimsku sezonu 2023/24 u City Code Spa u Zemunu

Dragi verni članovi i prijatelji, Redovni naturistički spa termini, sredom i subotom, nakon…

Pročitaj više
Raspored termina za vreme prvomajskih i uskršnjih praznika Novosti

30.04.2024.

Raspored termina za vreme prvomajskih i uskršnjih praznika

Obaveštavamo sve posetioce naturističkih spa termina sredom i subotom u centru City Code Spa u…

Pročitaj više
Naturistički Maskembal Blog

31.03.2024.

Naturistički Maskembal

Kao i mnogo puta do sada, vaša Naturistička organizacija Srbije ponovo iznenađuje novim…

Pročitaj više
Nove cene spa termina sredom i subotom u City Code Spa od 23. marta Novosti

16.03.2024.

Nove cene spa termina sredom i subotom u City Code Spa od 23. marta

Obaveštavamo sve posetioce naturističkih spa termina sredom i subotom u centru City Code Spa u…

Pročitaj više
Top