Naturistička organizacija Srbije - Forum
Tradicionalna prolećna akcija popusta na članarinu - Oblik za Štampu

+- Naturistička organizacija Srbije - Forum (https://www.nos.org.rs/forum)
+-- Forum: Arhiva (https://www.nos.org.rs/forum/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Forum: Naturistička organizacija Srbije radna zona (https://www.nos.org.rs/forum/forumdisplay.php?fid=16)
+--- Tema: Tradicionalna prolećna akcija popusta na članarinu (/showthread.php?tid=24)Tradicionalna prolećna akcija popusta na članarinu - WCN. - 03.25.2016.

Natturistička organizacija Srbije tradicionalno sprovodi specijalnu akciju vezanu za obeležavan početka proleća.

Akcija se odnosi na veoma povoljne uslove za učlanjenje u našu organizaciju, a koji se ogledaju u popustu pri plaćanju godišnje članarine za tekuću kalendarsku godinu.

Do 15. aprila 2016. godine za sve članove važi sledeće:

1. Prilikom kolektivnog učanjenja (ili obnove članarine) cele porodice svi članovi ženskog pola te porodice, kao i maloletna deca, potpuno su oslobođeni plaćanja članarine za tekuću godinu, dok punoletni članovi muškog pola porodice plaćaju samo 50% iznosa članarine za 2016. godinu.
2. Prilikom pojedinačnog učanjenja (ili obnove članarine) punoletnih osoba ženskog pola iste ostvaruju popust od 50% na iznos celokupne članarine za 2016. godinu.


Tradicionalna prolećna akcija popusta na članarinu - WCN. - 03.09.2018.

Tradicionalna prolećna akcija povoljnog učlanjenja i obnove članstva je ponovo aktuelna!

Pogledajte kompletnu informaciju na http://www.nos.org.rs/8-news/91-tradicionalna-prolecna-akcija-povoljnog-uclanjenja-i-obnove-clanarine