Naturistička organizacija Srbije - Forum
Mediji i privatnost - Oblik za Štampu

+- Naturistička organizacija Srbije - Forum (https://www.nos.org.rs/forum)
+-- Forum: Arhiva (https://www.nos.org.rs/forum/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Forum: Naturistička organizacija Srbije radna zona (https://www.nos.org.rs/forum/forumdisplay.php?fid=16)
+--- Tema: Mediji i privatnost (/showthread.php?tid=26)Mediji i privatnost - WCN. - 07.29.2016.

Pogledjte reakciju Naturističke organizacije Srbije na propratne tekstove uz fotografije Olivere Viktorović Ðurašković i Danice Maksimović sa nudističke plaže Ade Bojane koje su objavljene u dva dnevna lista ovog meseca:

http://www.nos.org.rs/index.php/8-news/60-moralna-podobnost-na-krilima-senzancionalizma-i-profita